Spoločnosť CONCRETE  SK, s.r.o.
Železničný podchod Žilina

Železničný podchod Žilina

Sme stavebná spoločnosť, ktorá sa zaoberá realizáciou železobetónových monolitických konštrukcií, bytových, občianskych a priemyselných objektov, stavbou rodinných domov, zateplovacími systémami a rekonštrukciami jestvujúcich stavieb. V ponuke našej spoločnosti je aj čerpanie betónu a striekanie mokrého torkrétu.


cieľ spoločnosti

Cieľom spoločnosti CONCRETE SK, s.r.o. je dodať zákazníkovi stavbu zrealizovanú vo vysokej kvalite, v dohodnutom termíne a v plánovanom rozpočtovom náklade.

Silnou stránkou našej stavebnej spoločnosti je vysoká odbornosť a rozsiahla skúsenosť našich zamestnancov, ktorí Vám po konzultácií vedia ponúknuť efektívne alternatívne riešenia pre už navrhnuté konštrukcie.

 

Prezrite si naše referencie.

Referencie z oblasti bytových a administratívnych budov, rodinných domov, priemyselných stavieb, dopravných stavieb, pohľadových betónov, striekaného betónu Torkret, retenčných nádrží a ostatných referencií.