Kontakt

CONCRETE SK, s.r.o.

Pribylinská 4
831 04 Bratislava


+421 918 445 505
info@concretesro.sk

www.concretesro.sk


Fakturačné údaje:
IČ: 45 625 697
DIČ: 2023079322
IČ DPH: SK2023079322

Bankové spojenie:
VÚB: 2795871158/0200

Spoločnosť je zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69000/B
dňa 24.07.2010

Ing. Márius Podoba
konateľ spoločnosti
mpodoba@concretesro.sk

Michal Baláž
konateľ spoločnosti
+421 918 445 640
mbalaz@concretesro.sk


Ing. Ivan Gocník
prípravár stavebnej výroby
+421 918 445 505
igocnik@concretesro.sk

Marián Rabčan
správca dopravy a mechanizácie
+421 918 371 145
rabcan@concretesro.sk

Ing. Erik Balucha
stavebný technik
+421 917 275 947
balucha@concretesro.sk

Igor Bíreš
stavebný technik
+421 917 275 948
info@concretesro.sk

Peter Mikuš
stavebný technik
+421 917 275 946
mikus@concretesro.sk

Matej Földeš
stavebný technik
+421 907 970 805
foldes@concretesro.sk

Matej Grimek 
stavebný technik
+421 903 765 382
grimek@concretesro.sk

Ing. Michal Krasula
stavebný technik
+421 905 480 220
krasula@concretesro.sk