Kontakt

CONCRETE SK, s.r.o.

Pribylinská 4
831 04 Bratislava


+421 918 445 505
info@concretesro.sk
www.concretesro.sk


Fakturačné údaje:
IČ: 45 625 697
DIČ: 2023079322
IČ DPH: SK2023079322

Bankové spojenie:
VÚB: 2795871158/0200

Spoločnosť je zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69000/B
dňa 24.07.2010

Konatelia:

Ing. Márius Podoba
+421 918 973 205
mpodoba@concretesro.sk

Michal Baláž 
+421 918 445 640
mbalaz@concretesro.sk

Prípravár:

Ing. Ivan Gocník
+421 918 445 505
igocnik@concretesro.sk

Projektový manažér:

Ing. Roland Hancko
+421 905 998 553
hancko@concretesro.sk

Dispečer/Doprava:

Štefan Baráni
+421 918 371 145
doprava@concretesro.sk

Vedúci skladu:

Vasyl Panasiuk
+421 907 970 805
vasil@concretesro.sk