Kontakt

CONCRETE SK, s.r.o.

Pribylinská 4
831 04 Bratislava


+421 918 445 505
info@concretesro.sk
www.concretesro.sk


Fakturačné údaje:
IČ: 45 625 697
DIČ: 2023079322
IČ DPH: SK2023079322

Bankové spojenie:
VÚB: 2795871158/0200

Spoločnosť je zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69000/B
dňa 24.07.2010

Ing. Márius Podoba
konateľ spoločnosti
mpodoba@concretesro.sk

Ing. Ivan Gocník
proprípravár stavebnej výroby
+421 918 445 505
igocnik@concretesro.sk

Marián Rabčan
správca DHM
+421 918 371 145
rabcan@concretesro.sk

Ing. Slavomír Dinis
stavebný technik
+421 908 957 513
dinis@concretesro.sk

Janický Ján
stavebný technik
+421 905 998 553
janicky@concretesro.sk

Ing. Michal Kováčik
správca DHM
+421 918 411 329
kovacik@concretesro.sk

Michal Baláž 
konateľ spoločnosti
+421 918 445 640
mbalaz@concretesro.sk

Igor Bíreš
stavebný technik
+421 917 275 948
bires@concretesro.sk

Peter Mikuš
stavebný technik
+421 917 275 946
mikus@concretesro.sk

Matej Földeš
stavebný technik
+421 903 970 805
foldes@concretesro.sk

Ing. Michal Krasula
stavebný technik
+421 905 480 220
krasula@concretesro.sk

Karol Pätoprstý
vedúci skladu
+421 903 241 531
patoprsty@concretesro.sk