Bytové a administratívne budovy

Hotel Alibaba

Realizácia železobetonových nosných konštrukcií hrubej stavby.

Naše referencie