Bytové a administratívne budovy

Bytový dom - Olive

Realizácia železobetonových nosných konštrukcií hrubej stavby - objekty A a B. Betonáž vonkajšieho schodiska.

Naše referencie