Bytové a administratívne budovy

Hotel - Radlinského

Realizácia železobetonových nosných konštrukcií hrubej stavby od základovej dosky hotela ,garáže a kongersovej haly. V nadstavbovej časti budovy betónovanie železobetonových vencov.

Naše referencie